Journaler på nätet stärker patienternas makt i vården

Det finns ett politiskt beslut om att alla patienter i Sverige ska få tillgång till delar av sin journal via nätet i år. Men sjösättningen går för långsamt och målet kommer inte nås. Det är dags för övriga sjukvårdssverige att följa Region Skåne och Uppsala och sätta patienternas bästa i centrum. Det skriver Anne Carlsson och Per Kölhed i senaste numret av Dagens Samhälle.

Sjukvården ska stå på patientens sida. Det är ingen revolutionerande tanke. Ändå har en sådan enkel fråga som patienternas rätt att få tillgång till sin journal på nätet blivit något av ett ställningskrig med högljudda delar av läkarförbundet på barrikaderna. Man kan fråga sig varför. Uppsala läns landsting har inom ramen av ett EU projekt gått före och visat på både nytta och ökad delaktighet när patienter får tillgång till journalen via nätet. Därför är det glädjande att politikerna i Region Skåne ställer sig på patientens sida genom att införa journal på nätet (eJournal) redan i mitten av mars. Men när ska resten av Sverige följa efter?

Patienterna har redan i dag en lagstadgad rätt att läsa sina journaler. Att begära ut dem på papper är både krångligt och tidskrävande, särskilt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Att få tillgång till journalerna elektronisk nu när de tekniska möjligheterna finns borde därför vara en självklarhet. Vi vet att många läkare är positivt inställda. Vi vet dessutom att patientmaktsutredningen, Vårdförbundet, myndigheter och patientorganisationer anser att Uppsalamodellen är viktig för att skapa en bättre vård för patienterna i hela Sverige.

Ändå förs Uppsala gång på gång fram som ett dåligt exempel i debatten. Detta trots att landstinget tydligt har visat, nu senast i sin rapport om införande av e-hälsotjänster, att det inte finns någon grund för påståendet att patienter vållats medicinsk skada på grund av att journaler finns tillgängliga på nätet. Tvärtom, rapporten visar att patienternas upplevelse är positiv. Den oro och det merarbete det från läkarhåll flaggades för har också visat sig ogrundad. Patienterna feltolkar sällan sina journaler och den befarade anstormningen av bekymrade telefonsamtal har uteblivit. 

Här kan du läsa artikeln i Dagens Samhälle

 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler