Maktlösa patienter, en säkerhetsrisk?

Dagens Medicin. Maktlös patienter, en säkerhetsrisk?

I politiska utspel och genom debattinlägg från beslutsfattare och höga tjänstemän inom hälso- och sjukvården har frågan om patientsäkerheten lyfts i debatten den senaste tiden. Patientens rättigheter ska stärkas och patienten ska få ökat inflytande över sin behandling är budskapet.

Reumatikerförbundet välkomnar utvecklingen och den nya patientsäkerhetslagen, men ser att det är stora utmaningar som sjukvården står inför. För att en patientsäker vård ska bli verklighet krävs en attitydförändring inom vården där patientens kunskap och erfarenhet bättre tillvaratas. Det är först när patienten är delaktig som en säker vård kan uppnås.

 

Maktlösa patienter, en säkerhetsrisk?

Publicerad 2010-09-09

I politiska utspel och genom debattinlägg från beslutsfattare och höga tjänstemän inom hälso- och sjukvården har frågan om patientsäkerheten lyfts i debatten den senaste tiden. Patientens rättigheter ska stärkas och patienten ska få ökat inflytande över sin behandling är budskapet. Reumatikerförbundet välkomnar utvecklingen och den nya patientsäkerhetslagen, men ser att det är stora utmaningar som sjukvården står inför. För att en patientsäker vård ska bli verklighet krävs en attitydförändring inom vården där patientens kunskap och erfarenhet bättre tillvaratas. Det är först när patienten är delaktig som en säker vård kan uppnås.

För en vecka sedan gick en rad tunga beslutfattare och höga tjänstemän inom hälso- sjukvården ut i en debattartikel i Svenska Dagbladet och bekräftade att man har identifierat problemet att "patienters kunskaper och erfarenheter inte tas till vara i det dagliga patientsäkerhetsarbetet". Ett problem som har varit känt sedan länge, men som vårdens aktörer valt att inte se.

Reumatikerförbundet har flera exempel på att medlemmar upplever att vården inte lyssnar till dem. Många kroniskt sjuka är mycket kunniga och pålästa om sin sjukdom och sina symtom. Men trots att patienten har kunnat informera sjukvården om sitt hälsotillstånd har behandlande personal valt att inte lyssna. Detta trots att en god dialog mellan patient och läkare kan vara avgörande för resultatet och för att patienten ska följa rekommenderad behandling.

Den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft under sommaren är ett steg i rätt riktning för ökat patientinflytandet. Genom förändringen av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) tror vi att patientsäkerhetsarbetet stärks inom sjukvården då man inte längre letar efter enskilda syndabockar.

Men frågan om delaktighet måste tas på största allvar av vårdens alla aktörer, inklusive patienten. Reumatikerförbundet vill se att ord omsätts i handling och att Sverige får en vård där patienten är involverad och aktiv i sin egen behandling. Först då kan vi uppnå en säker vård.

Det mest anmärkningsvärda med de senaste veckornas utspel om patientsäkerheten är just avsaknaden av dialog med patienterna. Det är nu dags för sjukvårdens aktörer att leva upp till sina ambitioner så att det inte stannar vid läpparnas bekännelse. Vi står nu till förfogande för fortsatta diskussioner kring patientsäkerheten och patientens medverkan i vården.

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler