Nu får det vara slut på kattrakandet angående sjukförsäkringen

Människor med reumatiska sjukdomar vill jobba. Trots en kronisk sjukdom är våra medlemsgrupper en del av arbetsmarknaden.  Vi vill inte vara en bricka i ert politiska prestigespel om sjukförsäkringen skriver, Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet på Newsmill. 

Nu får det vara slut på kattrakandet angående sjukförsäkringen

Publicerad Newsmill 2011-06-17

Människor med reumatiska sjukdomar vill jobba. Trots en kronisk sjukdom är våra medlemsgrupper en del av arbetsmarknaden.  Vi vill inte vara en bricka i ert politiska prestigespel, Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet

I princip alla partier i riksdagen har, enligt oss, påtalat att det finns brister i den rådande sjukförsäkringen som måste åtgärdas omgående. Nu är vi trötta på att behöva bevittna detta politiska prestigespel där våra medlemsgrupper, människor med kroniska sjukdomar, blir drabbade i ett system som varken ger dem behandling, rehabilitering eller arbete.

Vi var en av de första att applådera tillsättandet av en parlamentarisk utredning om sjukförsäkringen. Den har fått ett omfattande uppdrag som ska slutredovisas 2013. Men vi har också varit glasklara med att det måste till justeringar i nuvarande system för att inte våra grupper ska komma i kläm. Vi såg av den anledningen med tillförsikt fram emot det regeringen presenterade i 4:e maj i är.

"justeringar av undantagsreglerna vid den bortre tidsgränsen" som det står i promemorian, i syfte att sjuka människor inte ska hanteras oskäligt.

Oskäligt sa Bull, eller var det Borg!

Nej, detta duger inte!

Människor med reumatiska sjukdomar vill jobba. Trots en kronisk sjukdom är våra medlemsgrupper en del av arbetsmarknaden. Men vi kräver ett system som tar hänsyn till den ibland nedsatta arbetsförmågan som en reumatisk sjukdom kan ge. I dagens system blir en deltidssjukskrivne prövad mot den reguljära arbetsmarknaden efter 180 dagar eftersom den försäkrade bara kan återgå i arbete hos arbetsgivaren på halvtid. Lagstiftningen kräver att den försäkrade säger upp sig för att söka ett arbete på heltid på den reguljära arbetsmarknaden. Konsekvensen blir arbetslös eller ett liv med deltidslön.

För en person med en lång sjukdomshistoria om än på deltid är den reguljära arbetsmarknaden en fiktiv arbetsmarknad. Vad som menas med en reguljär arbetsmarknad finns inte fastställt och någon praxis finns inte att följa. Lagstiftningen måste ändras så att den försäkrade prövas mot den arbetsmarknad som existerar och mot ett arbete som är normalt förekommande, lämpligt och tillgängligt för den försäkrade.

Borg, lätta på penningpungen eller gör bättre ekominska prioriteringar. Ett välfärdsland som Sverige har råd med en skälig sjukförsäkring. Sedan år

2002 har sjukförsäkringen gått med rejält överskott och antas även göra det under åren 2009 till 2012. Det samlade överskottet beräknas uppgå till 48 miljarder kronor under denna period. Tillåt Ulf Kristersson bli regeringens Pelle Svanslös och liksom Pelle se till människors och välfärdens bästa.

Vi kräver ett sjukförsäkringssystem där verkligheten överträffar fantasin.

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet 

Läs artikeln på Newsmill. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler