Nya patientlagen ett steg i rätt riktning

Sjukvården ska vara till för patienten och inte för personalen, menar Reumatikerförbundets ordförande i DN Debatt den 17 augusti, 2013

Förslaget till ny patientlag från patientmaksutredningen sågas totalt av Katarina Hamberg, professor i allmän medicin (DN Debatt 16/8). Det fria vårdvalet är enligt henne källan till att det finns ojämlikheter i vården, skriver Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet tycker tvärtom att lagen kan vara ett steg i rätt riktning, därför att den tar sin utgångspunkt i patienten som individ och inte i sjukvården som organisation. Jag anser dessutom att sjukvården ska vara till för patienten och inte för personalen.

Några exempel på patientförbättringar är att remisstvånget till sjukgymnastik har tagits bort, samt att det idag finns möjlighet att i vissa landsting söka specialistvård hos bland andra reumatologer utan remiss. Detta är mycket bra för den enskilda patienten och kan om det använts fullt ut av landsting och vårdinrättningar tvärtom stärka patientens makt.

Varför är Hamberg emot detta? Problemet som Reumatikerförbundet ser är snarare att vissa landsting inte efterlever sina egna politiska beslut, samt att professionen har svårt att anpassa sig till dem.

Det gör att patienter, trots det fria vårdvalet, ändå kan få nej om de vill besöka en annan vårdgivare än den på hemorten eller om de vill gå på sjukgymnastik utan remiss. Trots att de alltså har rätt till detta. Vården har på så sätt skapat egna regler som i sin tur leder till ojämlikhet. Det är detta som måste hanteras i första hand och inte det fria vårdvalet, som Hamberg tycks mena. 

Avslutningsvis: Vi har inte samma uppfattning som Hamberg och vi förväntar oss att politikerna styr upp detta. 

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler