Reumatiker vill lyfta vårdområden

I samband med internationella SLE-dagen lyfter vi fram två områden i vården som behöver förbättras för personer med SLE. Reumatikerförbundet vill se ett ökat fokus på diagnostik och läkemedelsbehandling i vården.

l Sverige insjuknar cirka 300 personer i SLE varje år och totalt lever drygt 6 000 personer med SLE. Det är en ovanlig sjukdom som ofta kommer smygande, och som är svår att diagnostisera. Tidig diagnostik är nyckeln till att förhindra skador i kroppen. Det gäller för alla reumatiska sjukdomar, men särskilt för SLE, där patienter ofta får en mycket försenad eller, i värsta fall, ingen diagnos. 

En förklaring är att sjukdomsbilden varierar mycket från person till person. Det kräver att primärvården och specialistvården har både kunskap att känna igen sjukdomen. Till skillnad från många reumatiska sjukdomar är just denna dödlig om man inte får rätt behandling snabbt. Genom forskning och utveckling av bättre och tidigare diagnostik av SLE, samt genom tidigare insatt och mer effektiv behandling, har överlevnaden i SLE förbättrats dramatiskt. För 60 år sedan dog mer än hälften av patienterna som insjuknade inom fem år. Idag är överlevnaden Över 90%. Med tidigare diagnostik av SLE kan behandling sättas in vid en mildare sjukdom. 

Utvecklingen av nya effektiva läkemedel har inte kommit lika långt för SLE som för mer vanliga reumatiska sjukdomar. Det tog mer än 50 år sedan den senaste registreringen för ett läkemedel för SLE tills ett biologiskt läkemedel blev registrerat 2011. Glädjande nog pågår det just nu kring 500 kliniska prövningar av nya läkemedel vid SLE. SLE-forskningen går framåt och Sverige har flera framstående SLE-forskare som tillsammans bildar ett svenskt SLE-nätverk för att främja samarbete och föra forskningen vidare. 

Vi stöttar personer som har SLE, och vi behöver vara många som bidrar till att öka kunskapen om SLE, i vården och samhället.

---

Debattartikeln publicerades i bland annat Nerikes Allehanda.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler