Så kan Skåne ge bättre vård inom psoriasisartrit

En omfattande patientundersökning inom ledsjukdomen psoriasisartrit visar på oacceptabla brister inom vården, skriver företrädare för patientorganisationerna Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet.

Debattartikel: Är det rimligt att leder i kroppen ska behöva förstöras i onödan? Ska människor behöva riskera att bli beroende av smärtstillande opiatläkemedel i onödan? Svaret på dessa frågor är självklart nej. Ändå är det vad som i dag händer många med psoriasis och ledsmärtor som tyder på att de även har psoriasisartrit, en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som är mycket nära kopplad till psoriasis i huden.

Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet har tillsammans med hälsoportalen Netdoktor med ekonomiskt stöd av företaget Novartis genomfört en omfattande patientundersökning i Sverige av personer som fått diagnosen psoriasisartrit, eller som har psoriasis och ledsmärtor som tyder på psoriasisartrit. Över 16 000 personer har deltagit, och av dessa har över 4 000 personer lämnat upplysningar om sin sjukdom och den vård de erbjuds. Från Skåne har omkring 500 personer med psoriasisartrit eller symtom på psoriasisartrit deltagit.

Resultaten visar på oacceptabla brister. Trots att den nära kopplingen till psoriasis borde vara välkänd inom vården var den genomsnittliga väntetiden för att få en diagnos 3,5 år. Diagnosbeskedet är helt centralt. Det är först då som rätt vård och behandling kan sättas in för att bromsa eller stoppa den skadliga ledförstörelsen. Den långa väntan på diagnos kan leda till permanent ledförstörelse och funktionsnedsättning, helt i onödan.

Deltagare i undersökningen som inte fått diagnos visar mycket stort missnöje med vården. De bollas fram och tillbaka och träffar läkare efter läkare. Deras användning av smärtstillande läkemedel, ofta innehållande opiater, är oroväckande hög. Det borde verkligen utgöra en väckarklocka för sjukvården. I stället för att döva smärtan med starka läkemedel måste vården söka den bakomliggande orsaken, vilket när det gäller personer med psoriasis och ledsmärtor oftast är psoriasisartrit.

När Skåne och andra regioner nu planerar för en ny kömiljard som aviserats av regeringen är det mycket viktigt att bättre kortare väntetider inte sker på bekostnad av att personer med kroniska sjukdomar trängs undan.

Vi från patientorganisationerna och våra medlemmar vill ha en konstruktiv dialog med politiska företrädare och den medicinska professionen i Skåne och i andra regioner om hur vården inom psoriasisartrit kan bli bättre. Några av våra utgångspunkter i en sådan dialog är:

Snabbare diagnos: Vi behöver på djupet klarlägga varför tid till diagnos är så lång i dag och vad som behöver göras för att undvika onödig ledförstörelse.

Ökad kunskap: Kunskap om psoriasisartrit i primärvården måste öka. Det måste bli tydligare hur kunskapsöverföring från specialistvård till primärvård ska gå till.

Delaktiga patienter: Många vittnar om att inte bli lyssnade till, inte bli trodda. Hittills har delaktighet handlat om vackra ord. Nu måste det bli verklighet. Vi som företräder personer med psoriasisartrit och våra medlemmar har djupa kunskaper som i högre grad kan tas tillvara.

Tydligare riktlinjer: I den pågående översynen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar måste det bli tydligare hur personer med misstänkt psoriasisartrit ska tas om hand.

Lotta Håkansson

ordförande Reumatikerförbundet

Ines Uusmann

vice ordförande Psoriasisförbundet

Kerstin Lövgren

ordförande Reumatikerdistriktet Skåne

Jeanette Lindskog

ordförande Psoriasisförbundet Skåne

Läs artikeln på Kristianstadsbladet 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler