Sjukförsäkringen måste göras om

Sjukförsäkringen måste göras om, den fungerar inte för människor med sjukdomar i rörelseorganen. Det skriver Anne Carlsson och Socialdemokraternas partiordförande, Mona Sahlin, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. 

Sjukförsäkringen måste göras om 

Publicerad SvD Brännpunkt, 2010-09-10 

Regeringens ambition att "minska utanförskapet" fungerar inte på människor med sjukdomar i rörelseorganen, så som ledgångsreumatism och artros. Idag har mer än 10 procent av befolkningen en kronisk diagnos inom denna grupp.Dagens sjukförsäkringssystem sätter denna grupp i utanförskap istället för somregeringen säger "innanförskap". De flesta av dessa människor både vill och kan arbeta men det oflexibla sjukförsäkringssystemet tillåter inte detta.
 
Människor med sjukdomar i rörelseorganen finns i alla yrken. Sjukdomen innebär att möjligheten att arbeta kan växla över tid. Den är kronisk, den går inte över. Det gör att många av behöver tillgång till sjukförsäkringen under hela arbetslivet. Deltidsarbete är förhållandevis vanligt. Sedan regeringen genomdrev de stora förändringarna av sjukförsäkringen har rapporterna duggat tätt om hur illa människor drabbats av de nya reglerna.

Reumatiker är en av de grupper som drabbats hårt. Problemen är flera. Många i denhär gruppen klarar att jobba deltid men behöver ha sjukpenning eller sjukersättning på deltid. Efter 180 dagars sjukskrivning ska man enligt de nya, byråkratiska reglerna prövas mot jobb som inte finns i praktiken. Finns det då, åtminstone i teorin, något arbete som man skulle kunna utföra på heltid, upphör sjukpenningen. Då återstår att gå till Arbetsförmedlingen och ställa sig sist i kön för ett nytt arbete. I värsta fall tvingasman till och med säga upp sig från det arbete man har.

För den som har varit sjukskriven en längre tid, eller har tidsbegränsad sjukersättning, träder en annan administrativ tidsgräns in efter 914 dagar. Då blir man utförsäkrad och har inte längre tillgång till sjukpenning, oavsett om man är frisk eller inte. Regeringen har helt enkelt satt en maxgräns för hur länge man får vara sjuk. Det gäller även för personer som inte blir friska. Därefter "hänvisas" man till Arbetsförmedlingen, ofta med en radikalt försämrad ekonomi som följd. Även i detta fall finnas risken att man tvingas säga upp sig. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har vid upprepade tillfällen hänvisat till att det finns undantag från utförsäkringen, som enligt henne skulle innebära att sjuka människor inte utförsäkras ur sjukförsäkringen. Men människor med reumatiska sjukdomar omfattas inte, liksom de allra flesta andra, av undantagen. Chanserna för den som har varit långtidssjukskriven att få ett nytt jobb är sämre än för många andra grupper. En undersökning från TCO visar att bara sju av 100 arbetsgivare är positivt inställda till att anställa sjukskrivna. Detta innebär att de flesta av dessa grupper endera blir kvar i program hos Arbetsförmedlingen eller står utan försörjning och hänvisas till kommunens socialtjänst.

Sjukförsäkringen måste göras om. Vi vill ha en sjukförsäkring som uppmuntrar till arbete, inte en som hindrar människor från att arbeta. De dogmatiska tidsgränserna måste tas bort. Sjuka människor ska inte tvingas ut ur sjukförsäkringen. Eftersom människor och sjukdomar är olika måste det finnas utrymme för individuella bedömningar och individuella hänsyn. Rätten till arbete måste gälla alla. Vi kan alla bli sjuka. Det ska finnas en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet och en hälso- och sjukvård av god kvalité som möjliggör återgång till arbetet efter individuell förmåga.

Allt annat kallar vi för utanförskap!

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

Mona Sahlin, partiordförande Socialdemokraterna

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler