Slutreplik: Ensidig kampanj för djurrätt

Vi har hävdat att viktig forskning har förhindrats på grund av ökande byråkratisering och obalanserade uttolkningar av lagen. I ett svar på vårt inlägg hävdar ordförande i tre djurrättsorganisationer att motsatsen gäller. Dessa vill att djurskyddet byggs ut ytterligare.

Slutreplik: Ensidig kampanj för djurrätt

Publicerad Svenska Dagbladet 2011-12-01

Vi har hävdat att viktig forskning har förhindrats på grund av ökande byråkratisering och obalanserade uttolkningar av lagen. I ett svar på vårt inlägg hävdar ordförande i tre djurrättsorganisationer att motsatsen gäller. Dessa vill att djurskyddet byggs ut ytterligare.


Att majoriteten av ansökningar om djurförsök godkänns är ett bra bevis på att forskarna tar de etiska frågorna på allvar och gör väl förberedda ansökningar. Att använda alternativ till djurförsök där sådana finns är självklart för alla forskare, liksom att förbättra försöken så att så få djur som möjligt behöver användas.


Djurrättsorganisationerna driver en ensidig kampanj utan att ta hänsyn till att de försvårar nödvändig medicinsk forskning. Fakta är att de flesta medicinska forskningsprojekt bygger helt eller delvis på forskning med försöksdjur.


Det är en förväntad inställning från intresseorganisationer för djurens rätt att enbart se till djurens bästa men det blir ansvarslöst när det ensidigt tillämpas i samhället. Det stora problemet är att denna obalanserade syn har överförts till myndigheter som vi förväntar tar ett övergripande ansvar. Även från myndigheters sida förefaller det som om enbart djurs men inte människors lidande har betydelse.
Årets nobelpris i medicin tilldelas fundamentala upptäckter i immunsystemet som bara har kunnat göras med försöksdjur. Professor Beutler upptäckte proteinet TNF hos försöksmöss och detta har lett till en helt ny typ av behandling av svåra sjukdomar. Miljoner människor har fått ett dramatiskt förbättrat liv och sluppit dö i förtid. Nästa steg i forskningen är att helt befria mänskligheten från dessa sjukdomar. Forskare över hela världen arbetar intensivt med detta, en forskning som kräver försöksdjur som har liknande mänskliga sjukdomar.


I Sverige har djurrättsorganisationerna bidragit till att ta bort dessa nya möjligheter och påverkat myndigheter som jordbruksverket, länsstyrelsens veterinärer och djuretiska kommitteér. Myndigheter försvårar och förbjuder djurförsök som är nödvändiga för att utveckla nya mediciner och vaccin för svåra sjukdomar som ledgångsreumatism.


Jordbruksverket är ansvarigt för att felaktiga riktlinjer från den nedlagda Djurskyddsmyndigheten inte har mönstrats ut. Patientorganisationer måste ges plats i de djuretiska kommitteérna.


MATS G HANSSON
professor i biomedicinsk etik, Uppsala universitet
RIKARD HOLMDAHL
professor i medicinsk inflammationsforskning, Karolinska institutet
ANNE CARLSSON
förbundsordförande, Reumatikerförbundet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler