Svenska Dagbladet, slutreplik: "Vänta med vårdval tills nya modellen är klar"

Slutreplik. Mot bakgrund av det vi känner till vill Reumatikerförbundet att Stockholms läns landsting avvaktar med att införa vårdval reumatologi, åtminstone fram till dess att den nya ersättningsmodellen är klar, skriver Hans Håkansson och Johan Allenbäck Degerheim, Reumatikerförbundet i en slutreplik.

Trots kraftiga protester från patienter, läkare och forskare och i stort sett alla som har med reumatiska sjukdomar att göra i sina dagliga liv, har landstinget hittills vidhållit sin uppfattning om vårdval. Senast i den replik som publicerades 8/5 i Svenska Dagbladet, samt på ett möte som Reumatikerförbundet hade med landstingsföreträdare och tjänstemän från Stockholms län landsting samma dag, där temat för mötet var vårdval reumatologi.

På mötet framkom att en ny ersättningsmodell håller på att tas fram i landstinget och kommer kunna sjösättas om ett par år. Ersättningsmodellen är värdebaserad och ger i första hand inte ersättning för produktion. Om några år tror landstinget att de också har hittat en hållbar lösning för kompetensförsörjningen och hur läkemedelskostnader kan begränsas inom ramen för ett vårdval.

Utifrån ett patientperspektiv framstår denna modell betydligt bättre än den modell som föreslås i vårdvalet för reumatologin. Reumatikerförbundets förslag är därför att vänta med att införa vårdval reumatologi, särskilt som vi redan nu kan ana ett antal problem förknippade med vårdvalet, bland annat:

  • Rutiner som upparbetats i vården för teambaserad och personcentrerad vård försvinner i vårdvalet. Utvecklingen går bakåt och patienten får ansvaret för att olika vårdinrättningar pratar med varandra.
  • Skulle kostnaderna på grund av vårdvalet öka riskerar nedskärningar göras för de patientgrupper som är i störst behov av vård.
  • Vården i hela landet blir ojämlik. Vi kan se vad som har hänt för andra vårdval inom specialistvården. Till exempel är fler än hälften av landets hudspecialister idag verksamma i Stockholms län. I grannlänet Sörmland har patienterna en av landets längsta köer till hudspecialist.

Mot bakgrund av det vi känner till vill Reumatikerförbundet att Stockholms läns landsting avvaktar med att införa vårdval reumatologi, åtminstone fram till dess att den nya ersättningsmodellen är klar. Det vi vill allra minst är att införa vårdval reumatologi så som förslaget ser ut idag.

Hans Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet

Johan Allenbäck Degerheim, ordförande Reumatikerdistriktet Stockholms län

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler