”SVT sprider felaktig information kring stor folksjukdom”

”Att SVT sprider felaktig information kring en av våra stora folksjukdomar leder till onödigt lidande för patienterna i form av oro, sjukskrivningar och onödigt lång väntetid till adekvat behandling”, skriver flera experter, inkluderat Reumatikerförbundet, i en artikel i SVT Opinion.

Det är oroväckande att läkare år 2015 använder ordet ”förslitning” som en förklaring till artros på bästa sändningstid i SVT-programmet Första hjälpen.

Flera patienter i programmet beskriver tydligt symtom som överensstämmer med artros, en av våra största folksjukdomar, var fjärde person över 45 års ålder i Sverige beräknas ha artros, sammantaget cirka 800 000 personer.

Många faktorer, ofta i samverkan ökar risken; som tidigare ledskada, övervikt, ärftlighet och nedsatt muskelfunktion. Artros är en sjukdom som drabbar hela leden och det är en påverkningsbar process som ytterst sällan beror på att patienten belastat sina leder för mycket.

Tidigare har artros betraktats som ”naturligt åldrande” och ofta kallats för ”förslitning”.

Detta kan tolkas felaktigt som att leden bör avlastas för att inte slitas ut mer. Detta leder till ökat stillasittande och minskad fysisk aktivitet och därmed en ökad risk att dö i förtid av exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

Därför är det ledsamt att ordet ”förslitning” nämns som en förklaring till ledbesvären av läkarna i Första Hjälpen, från den äldre mannen som får höra att ”du har ju använt din kropp så det kan mycket väl röra sig om en förslitning” till den yngre tjejen som kan ha fått en ”förslitning” på grund av skidåkning och dessutom skickas på röntgen för att utesluta just detta.

Artros nämns, men som en synonym till förslitning.

Den samlade evidensen och Socialstyrelsens riktlinjer säger att vi ska ställa diagnos artros med hjälp av kliniska undersökningsfynd i kombination med patientens berättelse och upplevelse av symtomen.
Endast i oklara fall behövs en röntgenundersökning och resultat av en röntgenundersökning korrelerar ofta dåligt med patientens symtom. Behandlingen syftar i princip utan undantag mot att minska symtom, oavsett hur leden ser ut på röntgen. 

När man uteslutit en ”förslitning” kan det, enligt läkaren i programmet, vara läge att gå till en sjukgymnast, Gott så, fysioterapeuter kan göra mycket nytta och bör vara en första instans för behandling av knäbesvär, oavsett röntgenfynd. 

En snabb googling på förslitning i led leder in på sidor från Expressen, Aftonbladet och läkemedelsföretag.
Först långt ner på första sidan kommer en artikel från 1177 Vårdguiden om vad artros är och vad man kan göra åt sina symtom. Hade patienten istället fått reda på att det är artros och sökt på detta kommer sidan överst.
Data från det Nationella Kvalitetsregistret BOA-registret, för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros visar att 3 av 10 patienter med artros har fått höra att de har utslitna eller förslitna leder och 8 av 10 är röntgade innan de kommer till behandling hos fysioterapeut, vilket är helt emot Socialstyrelsens riktlinjer. 
Genom att få en korrekt förklaring av sina besvär och snabb guidning till rätt instans, oftast fysioterapeut och artrosskola, får patienten information om sin sjukdom, hjälp att hitta rätt behandlingsalternativ, råd om anpassad träning och hjälp att optimera belastningen i arbete och på fritiden.

Patienterna kan därmed ofta fortsätta vara aktiva, blir mindre rörelserädda och bromsa eller förbättra symtomutvecklingen.

Att SVT sprider felaktig information kring en av våra stora folksjukdomar leder till onödigt lidande för patienterna i form av oro, sjukskrivningar och onödigt lång väntetid till adekvat behandling. 

Kristin Wetterling, leg sjukgymnast
Carina Thorstensson, leg sjukgymnast, docent vid Göteborgs Universitet, registeransvarig BOA-registret
Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus, registeransvarig BOA-registret
Göran Garellick, professor i ortopedi vid Göteborgs Universitet, registeransvarig Svenska Höftprotesregistret
Maria Klässbo, leg sjukgymnast,Dr Med Vet
Kjell G Nilsson, professor i ortopedi vid Umeå Universitet
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

Läs hela artikeln här. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler