TV-läkarna följer inte Socialstyrelsens riktlinjer

Idag publicerades Reumatikerförbundets m.fl. debattreplik på SVT Opinion. I vår artikel riktade vi kritik mot det SVT-producerade programmet Första Hjälpen. Vi tycker att TV-läkarna borde följa Socialstyrelsens riktlinjer.

”På bästa sändningstid i Sveriges Television är det minsta man kan begära att de medverkande läkarna följer Socialstyrelsens riktlinjer och ger en korrekt och rättvisande information”, skriver vi. 

Vi vänder oss inte alls emot form, innehåll eller syfte med programmet SVT Första hjälpen.

Istället är det just det faktum att de flesta tittare inte har förkunskaper som vi vill betona.

Här kan vi tala om folkbildning kring en stor folksjukdom och även om patienterna i programmet fått en tydlig och korrekt förklaring blir samtidigt tusentals tv-tittare felinformerade.

Ett förtydligande vi gärna vill lyfta fram är att artros inte är synonymt med slitet ledbrosk.

Artros är en sjukdom som angriper en eller flera leder och som drabbar alla strukturer i och omkring leden (skelett, muskler, ledvätska, ledband, ledkapsel och ledbrosk). Orsakerna kan vara många men sällan slitage eller överanvändning.

Att förenkla och ”göra det medicinska begripligt” görs inte bäst genom att använda felaktiga omskrivningar angående patienternas besvär och framförallt inte när vi vet att detta leder tankar och associationer i fel riktning.
Patienten i programmet hänvisas dessutom till röntgen för att utesluta en ”förslitning”. Risken är stor att man ytterligare spär på oron hos många tittare ute i landet som helt korrekt utifrån Socialstyrelsens riktlinjer diagnostiserats med artros utan att verifiera detta med röntgen.

Artros är en vanlig orsak till inaktivitet.

Om det gör ont i leden vid rörelse är det en vanlig feltolkning att belastning och träning skadar leden ytterligare.
När ”förslitning” meddelas som orsak till smärtan förstärks den missuppfattningen ytterligare.

Rörelserädsla och inaktivitet leder till stora samhällskostnader, så sent som förra veckan kom nya siffror som visar att över var 10:e dödsfall i Sverige beror på för lite fysisk aktivitet.

Data från det Nationella Kvalitetsregistret för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA-registret) visar att 30 procent av de som kom till fysioterapeut med knäartros var sjukskrivna under 2014.

En rimlig skattning av kostnaden för detta är i storleksordningen flera 100 miljoner kronor. Ifall endast en liten del av patienterna sjukskrivna på grund av artros återgår eller kan stanna kvar i arbete skulle besparingen för samhället vara enorm.

Utöver samhällskostnader tillkommer även stora kostnader och lidande för enskilda individer, kostnader som kanske hade kunnat undvikas om patienten tidigt fått rätt information och behandling.

En stor del i våra roller som hälso- och sjukvårdpersonal är mycket riktigt att möta och lyssna på människor. Ofta kan en pedagogisk genomgång och förklaring innebära en större lättnad för patienten än ett piller eller ett kirurgiskt ingrepp.

På bästa sändningstid i Sveriges Television är det minsta man kan begära att de medverkande läkarna följer Socialstyrelsens riktlinjer och ger en korrekt och rättvisande information.

Kristin Wetterling, leg sjukgymnast
Carina Thorstensson, leg sjukgymnast, docent vid Göteborgs Universitet, registeransvarig BOA-registret
Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus, registeransvarig BOA-registret
Göran Garellick, professor i ortopedi vid Göteborgs Universitet, registeransvarig Svenska Höftprotesregistret
Maria Klässbo, leg sjukgymnast, Dr Med Vet
Kjell G Nilsson, professor i ortopedi vid Umeå Universitet
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

Läs hela artikeln här.
Läs också SVT:s replik här. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler