Upsala Nya Tidning: Journalen via nätet

Uppsala läns landsting är ett föredöme för andra landsting i arbetet med att göra information i journaler tillgängliga digitalt. Nu måste andra följa efter, skriver Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson i Upsala Nya Tidning.

I dag kan vi med ett enkelt knapptryck skicka deklarationen till Skatteverket, betala räkningar på internet eller beställa matkassen hem till vår dörr.

Nu är det dags att även svensk sjukvård gör en digital omställningsresa. Vi med kroniska sjukdomar vill på ett enkelt och säkert sätt få digital tillgång till sjukvården.

Det är orimligt att sjukvården inte ger oss möjlighet att vara medvetna och delaktiga patienter.

Vi vill boka tider på nätet. Vi vill skicka mejl till vår doktor. Vi vill ha digital tillgång till hela journalen.

Patientlagen säger att vi ska kunna söka öppen specialistvård i hela landet. Våra vårdgivare är skyldiga att försäkra sig om att vi har förstått den information vi får. Ett utmärkt verktyg är att ge oss möjlighet att läsa den journal som handlar om oss själva.

En väl insatt patient är mer förberedd inför sina vårdbesök och kan vara mer aktiv vid mötet med läkaren, fysioterapeuten, arbetsterapeuten eller annan vårdpersonal.

Reumatikerförbundet kräver att alla landsting, regioner och vårdgivare tillgängliggör patientjournalerna digitalt, utan signeringstvång.

Som det ser ut i dag finns det nästan lika många förhållningsätt till digitaliserade journaler via nätet som det finns landsting. Hos ett landsting får vi patienter se resultaten av laboratorieprover. Hos ett annat får vi se osignerade delar av journalen medan vi hos ett tredje måste vänta tills doktorn signerat journalen.

I flera landsting får vi inte tillgång till journalen överhuvudtaget. Det är inte rimligt att närmare två miljoner personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen förvägras tillgång till sina journaler.

Vi patienter vill ha tillgång till information om vår egen hälsa och sjukdomsutveckling.

Vi vill följa våra framsteg och veta mer om vår sjukdom. Reumatikerförbundet vill se fler digitala verktyg i vården. Lika viktigt är att de som redan finns tillgängliggörs för alla patienter, oavsett var i landet vi bor.

Landstinget i Uppsala har öppnat upp för många digitala möjligheter och lett utvecklingen. Det är dags att övriga följer efter med samma utbud och tillgänglighet. Det är inte rimligt att tillgången till vår egen journal ser så olika ut i det här landet.

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

Läs också artikeln på UNT:s hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler