Vad händer med informationen på Vårdguidens hemsida?

Vårdguiden verkar ironiskt nog inte vilja spara den information som patienter vill ha, skriver Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Vårdguiden har hamnat i blåsväder för sin hantering av inspelade patientsamtal. Trots att debatten om Vårdguiden just nu handlar om hur mycket information de sparar, verkar Vårdguiden ironiskt nog inte vilja spara den information som patienter vill ha. I mars månad tas ärenden äldre än två år bort från Vårdguidens hemsida. Risken är stor att viktig sjukdomsinformation om patienter går förlorad i och med förändringen. 
 
Reumatikerförbundet riktar därför en fråga till Vårdguiden: vad händer med informationen som finns i ärendena om patientens sjukdomstillstånd?
 
I dag kan man göra mycket via 1177. Digitala hälsotjänster har underlättat kommunikationen mellan patienter och vårdgivare. Ärendefunktionen på hemsidan har gått från att i första hand samla information om bokade vårdbesök till att innehålla uppgifter om patienters sjukdomstillstånd.
 
En av de tjänster som vissa vårdgivare numera erbjuder via 1177 är bland annat ”Fråga sjuksköterskan”. En patient kan via Vårdguiden ställa en fråga till en sjuksköterska. Svaret från sjuksköterskan blir ett ärende på hemsidan. Från mars månad tas ärenden äldre än två år bort.
 
Varje patientkontakt via 1177 ska noteras i journalen. Men hur mycket det står, och vad som står, beror på vårdgivaren. En person med kronisk sjukdom får en livslång relation till vården. Han eller hon behöver en överblick över sin egen sjukdomshistoria, särskilt i samtalen med olika vårdgivare.
 
Vårdguiden motiverar två års-regeln genom att hänvisa till den nya dataskyddsförordningen. Vi anser att Vårdguiden har ett ansvar att försäkra sig om att viktig information återfinns i journalerna innan de genomför stora förändringar på hemsidan.
 

Läs debattartikeln på Dagens Medicins hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler