Ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

Reumatikerförbundet har svarat på en remiss. Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:2) om ekonomiska utvärderingar, dnr 3861/2014.

TLV föreslår att kostnader vid ökad överlevnad inte längre ska inkluderas i analysen för läkemedelsförmånen. Det innebär att livsförlängande behandlingar vid sjukdomar som drabbar äldre personer synes som mer kostnadseffektiva än de gjort med det tidigare sättet att räkna. Förändringen kommer därmed att innebära att fler läkemedel inkluderas i högkostnadsskyddet.

Reumatikerförbundet anser att detta är en positiv utveckling. Läkemedel är en del av all vård och behandling och bör betraktas så. Kostnaden för läkemedel är en liten del av den totala sjukvårdskostnaden men anses vara den del av sjukvårdskakan som ger mest effekt för personer med kroniska sjukdomar. Vi ser därför positivt på alla förslag som innebär att fler kostnadseffektiva läkemedel som höjer livskvaliteten inkluderas i läkemedelsförmånen.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler