Digitala tjänster - Digital vardag

Alla ska få bästa tänkbara vård och behandling och fullt ut kunna vara delaktiga i sin egen vård oavsett digitaliseringsmognad och IT-kunnande, skriver Reumatikerförbundet i sitt remissvar till Sveriges Konsumenter. 

 

Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential inom hela området eHälsa. All digital informationshantering inom sjukvården är bara i sin linda. 

Läs vårt svar i sin helhet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler