En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Reumatikerförbundet tycker det är utmärkt med föreslagna samråd, men anser att det är viktigt att patientorganisationer och privata vårdgivare med offentlig finansiering också ingår i Kunskapsstyrningsrådet. 

Läs hela remissvaret i PDF-bilagan nedan!

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler