Förändringar i det statliga bilstödet

Bilstödet har för många av Reumatikerförbundets medlemmar under en lång tid varit ett viktigt stöd, som har inneburit en väsentligt ökad tillgänglighet och goda förutsättningar för arbete och studier. 

 

Reumatikerförbundet har varit medvetet om att dagens konstruktion av stödet inte är optimalt. Det som bland annat informerats oss är att de anslagna medlen inte är tillräckligt stora och som det framgår av promemorian så är årets pengar slut redan i augusti och nya medel tillförs först efter årsskiftet. Detta är naturligtvis inte acceptabelt, vi anser att det är behovet som ska styra eftersom vi vet att den samhällsekonomiska vinsten finns, men i en annan sektor. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler