Förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte rapport från Läkemedelsverket

Reumatikerförbundet har påtalat att reformen med generiskt utbyte har sina brister. Det vi är oroliga för är hur den påverkar patientsäkerheten.

Det har gjorts ett antal granskningar och utvärderingar av reformen bl. a. 2011 av TLV. I den konstaterades att utbyte av läkemedel innebar en viss ökad risk för att patienten felmedicinerar. Hur stor är denna risk? Hur stora konsekvenser får det för patientsäkerheten, och för följsamheten? Även professionen bekräftar i undersökningen som TLV gjorde 2012 att utbytet kan skapa oro och osäkerhet hos patienterna. Det har gjorts ett antal satsningar av olika slag för att komma tillrätta med ovanstående problem med tveksamt resultat enligt vad som framgår i denna rapport från LV. 

Läs vårt remissvar:

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler