Förfalskade läkemedel

Det här är en väldigt viktig fråga för Reumatikerförbundets medlemmar och medlemsgrupper. Säkerhet och trygghet måste råda och det ska gå att lita på sjukvården och alla dess delar där läkemedelsförskrivning och försäljning är viktiga faktorer i en patientsäker vård och behandlingen.

Ett allvarligt problem är att förfalskade läkemedel har tagit sig in i den legala produktionskedjan via apotek. En orsak till det kan vara den uppbrutna distributionskedjan med ett stort antal mellanhänder och en ökad parallellimport. Därför är detta direktiv av stor betydelse och den anpassning som därmed kommer i svensk lagstiftning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler