Försöksdjursföreskrifter

Forskningen har en särställning inom Reumatikerförbundet och vi arbetar oförtrutet utifrån vår vision, att finna lösningen på reumatismens gåta. Vi anser att debatten om vetenskapliga forskningens villkor är viktig och att tillåta djurförsök om än i en väldigt begränsad omfattning är inte ett enkelt ställningstagande. Men för oss inom Reumatikerförbundet har det varit viktig att se alla perspektiv på frågan.

Men samtidigt är vi medvetna om att användningen av djur i vetenskaplig medicinsk forskning fortfarande är av avgörande betydelse för att föra forskningen framåt. Därför måste det finnas en tydlig strategi när det gäller djurförsök, som samtidigt tar sikte på att öka insatserna för att främja en utveckling som bygger på 3R-principen, ersättning, begränsning och förbättring med avseende på försöksdjur.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler