Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet

Reumatikerförbundet  anser i sitt svar på utredningen, Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet att det är den enskildes behov som ska styra och vi menar att det ska göras en medicinsk bedömning i samråd med till exempel en arbetsterapeut eller annan legitimerad person och därefter görs ett val av lämliga produkter. Syftet måste också vara en bättre individanpassning och större flexibilitet.

Detta förpliktar också att för de som inte kan eller väljer att avstå att välja, ska garanteras samma kvalitet. Det sista förtjänar att understrykas med tanke på att det är en stor grupp som inte kan, vill eller förmår att själva välja sina hjälpmedel.

I detta som i alla andra valsystem är information och hur systemet tillgängliggörs ett villkor som avgör omdet kommer att falla väl ut. Här måste också ett flexibelt och individanpassat förhållningssätt prägla informationen att så många som möjligt kan omfattas.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler