Läkarnas specialistindelning

Reumatikerförbundet har tagit del av översynen angående läkarnas specialistindelning.

Vi följer givetvis utveckling om tillgången på läkare men framförallt på reumatologer i landet. Behovet av reumatologer kommer att överstiga tillgången och det oroar oss. Denna utveckling konstaterar även Socialstyrelsen som tar upp att och allt fler blir äldre och att vårdbehovet ökar vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården i stort.

Reumatikerförbundet kan konstatera att i nämnda översyn finns inget förslag om förändring vad gäller reumatologin som enskild basspecialitet vilket vi är väldigt nöjda med.

Reumatikerförbundet anser att även under grundutbildningen är det viktigt att de olika basspecialiteterna lyfts fram och att reumatologi ska kunna väljas som en självständig kurs ser vi som viktigt. Det skapar goda förutsättningar inför valen av basspecialitet under ST-utbildningen.  

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler