Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Reumatikerförbundet är i stort posivt till kommitténs betänkande och framför allt det vi upplever som de två övergripande intentionerna: dels att arbetslinjen (också i realiteten)ska gälla för personer med funktionsnedsättning och att högsta prioritet ska råda för att förbättra åtgärderna för sjukskrivna att återkomma i arbete och dels att den ekonomiska tryggheten säkras för dem som inte kan arbeta alls eller till viss del.

Se bilaga 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler