Möjlighet att överklaga socialstyrelsens beslut

Patientsäkerhetslagen började gälla den 1 januari 2011. Den berör bland annat hur Socialstyrelsen hanterar frågan om kritik mot verksamheter inom hälso- och sjukvården. Nu har Socialdepartementet i en skrivelse föreslagit att det ska gå att överklaga beslut tagna av Socialstyrelsen.

Reumatikerförbundet tycker att nuvarande patientsäkerhetslag har rätt angreppssätt när det gäller att komma tillrätta med brister och underlåtenhet i hälso- och sjukvården. Att införa en möjlighet att överklaga Socialstyrelsens beslut tror vi återigen kan öka misstron och oviljan att arbeta med ett strukturerat patientsäkerhetsarbete.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler