Nästa fas i e-Hälsoarbetet SOU 2015:32

Reumatikerförbundet har genom åren följt de utredningar som gjorts inom e-hälsoområdet med stort intresse. Nu har e-hälsokommittén lämnat sitt betänkande som vi ger både ris och ros.

Det är tydligt att frågan om e-hälsa periodvis har förts utifrån skilda perspektiv anser vi. Det ena perspektivet som har velat hitta ett mer optimalt system för informationsöverföring och verksamhetsstöd och det andra som ha lyft perspektivet om integritet och säkerhet. För Reumatikerförbundets del är båda perspektiven viktiga och hänger ihop. De ena beroende av de andra. Men det vi saknar är frågorna om en bredare syn på e-hälsa som stödjer uppbyggnad av invånasrtjänster.

Läs vårt remissvar här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler