Patientlag

Reumatikerförbundet anser att patientens roll ska stärkas och ses som en självklar part i sitt möte med hälso- och sjukvården och då måste det tydliggöras i lagstiftningen. Det ska vara allom känt vad medborgare/patienter har för ansvar vilka skyldigheter som hälso- och sjukvården har. 

Det är bra att samla all lagstiftning som berör patienterna och de villkor, förutsättningar och möjligheter de har i samma lag. Utredaren har valt att inte tala om rättigheter, när det gäller patientlagen för att inte leda någon i villfarelse om att det skulle handla om en rättighetslagstiftning. Att formulera vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har blir då särskilt viktigt. Det måste också framgå i lagstiftningen att den är viktigt, inte bara för patienterna, utan även för hälso- och sjukvårdspersonalen, som ett led i att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. Det handlar inte om ”fritt valt arbete”. Frågan om att förtydliga betydelsen av samtycket från patienten hänger starkt samman med skyldigheten att se till att patienten har fått, kunnat ta emot och förstått informationen som givits. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler