Pris, tillgång och service, läkemedels- och apoteksutredningen

Reumatikerförbundet har svarat på remissen SOU 2012:75 om en fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden. Fokus i utredningen har varit att möta kostnadsutvecklingen på läkemedelsområdet och införa prispressande modeller för att ha råd med nya, dyra och innovativa läkemedel.

Vi har varit tydliga med att våra medlemmar och medlemsgrupper haft bekymmer med tillgänglighet till läkemedel efter omregleringen av apoteksmarkanden. Att lagerhålla eller hitta andra och flexibla system som gör att servicen ökar måste till. Reumatikerförbundet ser läkemedel som en del av all vård och behandling och den sista länken i vårdkedjan, prismekanismerna är en del som påverkar detta utfall för patienterna. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler