Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor (Diarienummer Fi2015/810)

Reumatikerförbundet har ingenting att erinra mot förslaget att skattereduktion för gåvor slopas. Vi har uppfattat skattereduktionen som onödigt byråkratisk för oss som gåvomottagare.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar, med nära 50 000 medlemmar. Alla människor kan drabbas av reumatiska sjukdomar, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar och människor som drabbas får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

Som ideell organisation har Reumatikerförbundet under 70 år spelat stor roll för demokrati och delaktighet i det svenska samhället. Vi har värnat våra medlemmars rätt att leva ett fullvärdigt trots kroniska sjukdomar. Det vill vi fortsätta att göra. 

Reumatikerförbundet har ingenting att erinra mot förslaget att skattereduktion för gåvor slopas. Förslaget innebär 0,25 miljarder kronor i ökade skatteintäkter för år 2016. Det är medel som kan användas i bättre syften än att gynna dem som skänker gåvor.

Vi vet av egna erfarenheter att det finns stora behov att fylla inom exempelvis rehabiliteringsområdet för kroniskt sjuka. Vi har uppfattat skattereduktionen som onödigt byråkratisk för oss som gåvomottagare.

Vi hoppas att människor vill fortsätta att ge gåvor till forskningen kring de reumatiska sjukdomarna och till vår verksamhet för att de anser att vi gör gott!  

 

Stockholm i april 2015

 

Reumatikerförbundet
Anne Carlsson
Förbundsordförande

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler