Rätt information på rätt plats och i rätt tid, SOU 2014:23

Reumatikerförbundet har svarat på en remiss, Rätt information på rätt plats och i rätt tid, SOU 2014:23, dnr 2014/112/FS.

Utredningen förslår två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag. Syftet är att skapa förutsättningar för ett bättre informationsflöde inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samtidigt som informationshanteringen ska utgå från varje persons behov.
Reumatikerförbundet har följande synpunkter:

  • Det är mycket positivt att stärka patientsäkerheten, tillgängligheten och kvaliteten i vården. Dock är det nödvändigt att det finns en nationell informationshantering som följer individen och som inte begränsas genom en länsgräns.
  • Patienten ska ha rätt att vara välinformerad. Det är viktigt att patienten har tillgång till hela sin egen journal via nätet.
  • Reumatikerförbundet är tveksamt till om patienternas integritet värnas fullt ut i förslaget. De nya lagarna får inte riskera den personliga integriteten eller sätta patientens rätt till självbestämmande ur spel.
  • Reumatikerförbundet är mycket positiv till att bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt gentemot patienten själv tas bort. Patienter generellt kan hantera sin egen sjukdom och de kan medverka till ett bättre vårdresultat om de är välinformerade

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler