Remiss om apoteksombud - Rapport från Läkemedelsverket

Reumatikerförbundet instämmer med stora delar av förslagen och vill understryka vikten av att apoteksombud finns kvar även efter 30 juni 2015.

Reumatikerförbundet är en intresseorganisation för människor med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Reumatikerförbundet har nära 50 000 medlemmar och många av dem är stora konsumenter av läkemedel.

Reumatikerförbundet har tagit del av Läkemedelsverkets rapport Apoteksombud och lämnar följande svar. 
Rapportens syfte är att föreslå en konkurrensneutral ordning som bidrar till att säkerställa läkemedelsförsörjningen i hela landet. 

Reumatikerförbundet instämmer med stora delar av förslagen och vill understryka vikten av att apoteksombud finns kvar även efter 30 juni 2015. Att alla öppenvårdsapoteksaktörer på marknaden ges möjlighet att etablera ombud under samma förutsättningar är en självklarhet om en konkurrensneutral ordning skall uppkomma.

Reumatikerförbundet vill också poängtera att det är viktigt att utvecklingen av läkemedelsförsörjningen i lands- och glesbygd följs upp på ett grundligt och kontinuerligt vis. Skulle uppföljningen visa på en minskad läkemedelsförsörjning behöver åtgärder vidtas.Stockholm 8 januari 2015

Anne CarlssonFörbundsordförande

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler