Remiss om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel

Reumatikerförbundets medlemmar har inte råd att med egen avgift bekosta livsnödvändiga läkemedel. Prissättningen får inte leda till att företag väljer att lämna högkostnadsskyddet. 

Reumatikerförbundet är en intresseorgansation för människor med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Vi har nära 50 000 medlemmar. Alla människor kan drabbas, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar som det inte finns någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare 100 diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

 

Vi har tagit del av remissen om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel dnr 2265/2014.

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ska meddela föreskrifter om prisändringar för vissa läkemedel som är äldre än 15 år. De nyligen genomförda lagändringarna innebär att det ska införas en prismodell för läkemedel inom läkemedelsförmånerna som varit godkända för försäljning i 15 år. Den nya prismodellen omfattar alla läkemedel utom de som bedömts som utbytbara och fått ett takpris fastställt av TLV.

 

I remissen framhålls att prissättningsmodellen syftar till att skapa en modell som är enkel, förutsägbar och lätt att kommunicera. Modellen ska ta hänsyn till behovet att säkerställa fortsatt tillgång till läkemedel på den svenska marknaden. TLV framhåller i remissen att det finns möjlighet för företagen att söka om högre pris om det är en produkt som leder till vinster för patienten och samhället.

 

För många av Reumatikerförbundets medlemmar har de så kallade biologiska läkemedlen haft avgörande betydelse för möjligheten att leva ett friskare liv med livskvalitet och delaktighet i samhället. I många fall har det även lett till att människor har kunnat gå ut i arbete i stället för att beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning. Prissättningen får inte leda till att företag väljer att lämna högkostnadsskyddet. Våra medlemmar har inte råd att med egenavgift bekosta livsnödvändiga läkemedel. Vi menar att vissa läkemedel är unika produkter som leder till vinst för patienten och därmed samhället.

 

Stockholm 18 augusti 2014

 

 

 

Anne Carlsson

Förbundsordförande

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler