Remissvar – Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen DS 2015:17

Reumatikerförbundet delar förslaget i promemorian om att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen med nära 50 000 medlemmar. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar och människor som drabbas får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

Reumatikerförbundet har vid många tillfällen reagerat i frågor kring sjukförsäkringen. Vi har nu tagit del av promemorian Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) och lämnar följande synpunkter. Den medicinska forskningen har bidragit till att människor med reumatiska eller andra kroniska sjukdomar har fått helt andra livsförutsättningar än tidigare. Effektiva läkemedel och annan verkningsfull behandling har medverkat till att många kunnat fortsätta vara helt eller delvis delaktiga i arbetslivet. För dem som inte svarar fullt ut på behandling, där inga bra behandlingsalternativ finns eller där sjukdomen är allvarlig och medför stora begränsningar är sjukförsäkringens konstruktion mycket viktig.

Sjukförsäkringen är just en försäkring som syftar till att ge ett ekonomiskt skydd till dem som drabbas av sjukdom och inte själva kan försörja sig genom förvärvsarbete. När tidsgränsen för sjukpenning infördes var det ett uppseendeväckande avsteg från den principen. Helt plötsligt fanns inte längre ett acceptabelt försäkringsskydd för den stora grupp av medborgare som Reumatikerförbundet företräder.

Den nuvarande sjukförsäkringen har mer varit till för friska som är tillfälligt sjuka än för kroniskt sjuka! Begränsningen av det antal dagar som sjuka människor kunnat få ekonomiskt skydd har starkt bidragit till ökad oro och ångest, fattigdom och ojämställdhet. Vi vet att denna otrygghet även bidragit till att försämra sjukdomen och förlängt möjligheten att tillfriskna avsevärt. Vi kan även utgå från att antalet fattigpensionärer ökar då många äldre i förtid börjat ta ut den allmänna ålderspensionen när sjukförsäkringens skydd upphört.

Kvinnor har i högre grad än män uppnått den maximala tiden för sjukpenning och därmed blivit utan. Reumatikerförbundet delar förslaget i promemorian om att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas.

Vi anser att det är ett steg mot att Sverige får ett bättre försäkringsskydd och ett humanare samhälle att leva i för människor med kronisk sjukdom. 

Stockholm 23 juni 2015  

 

Anne Carlsson
Förbundsordförande

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler