Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

Reumatikerförbundet har svarat på en remiss från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Slutrapport - hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Reumatikerförbundet påpekar att även nya användningsområden av äldre medicintekniska produkter behöver utvärderas ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

TLV betonar att det är av yttersta vikt att ha med patient- och brukarorganisationer i arbetet. Reumatikerförbundet delar den åsikten och betonar att det är viktigt att patienterna och deras företrädare får vara med redan tidigt i utvärderingsprocessen så att vi har reella möjligheter att framföra våra behov.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler