Remissvar till Socialstyrelsen angående "Tredje steget" i tandvårdsreformen

I samband med att ny lagstiftning inom tandvården träder i kraft 1 januari 2013 har Socialstyrelsen skickat ut en remiss angående föreskrifter och allmänna råd om hur lagstiftningen ska tolkas. 

Reumatikerförbundet anser att även delar av gruppen med Sjögrens syndrom får stora ekonomiska probelm på grund av sin diagnos och för dessa personer bör avgiften vara den som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården. När det gäller övriga grupper som är berörda av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är Reumatikerförbundet tillfreds med det som beskrivs. Läkarintyg kommer att vara det som styrker att patienten har stora svårigheter att sköta sin tandhälsa vilket ger rätt till tandvård enligt hälso- och sjukvårdstaxa. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler