Remissvar, Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89

Utredningen föreslår att statens nuvarande särskilda bidrag för landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget. För Reumatikerförbundet är det viktigt att våra medlemmar får tillgång till den behandling i form av läkemedel som de behöver. Behandlande läkare ska inte behöva fundera på hur en förskrivning påverkar klinikens ekonomi. Det är patientens behov som ska styra förskrivning av läkemedel.

Läs hela remissvaret här:

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler