Sänkta trösklar- högt till tak

I utredningen "sänkta trösklar högt till tak" presenteras FunkAutredningens förslag till insatser på det arbetsmaknadspolitiska området för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. 

Utgångspunkterna i utredningen, att personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad utsträckning ska kunna få och behålla ett arbete är helt i linje med vad Reumatikerförbundet anser och det är en viktig och en tydlig markering om det inkluderande samhället.

Däremot håller vi inte med om att funktionsnedsättningen påverkar förutsättningarna för arbete och delaktighet, beroende på hur tillgånglig miljön är som dem enskilde befinner sig i eller hur hans/ hennes förmågor kan matchas mot rätt arbete.

Här har Reumatikerförbundet en annan bild. För våra medlemsgrupper är inte alltid den nedsatta arbetsförmågan situationsbunden. Den kan påverkas av årstider som gör att skov uppstår vilket ger större besvär och aktivitetsbegränsningar och ibland kan individen vara nästan symtomfri. Dessutom behöver många av våra medlemmar intensiv medicinsk rehabilitering för att upprätthålla sin arbetsförmåga. Det kan ibland vara svårt att förena med ett heltidsarbete. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler