Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Remiss om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Dnr 1428/2014

Reumatikerförbundet tycker det är glädjande att det nu blir möjligt att byta TILL originalpreparat när dessa är billigare och inte bara FRÅN.

Läs hela remissvaret i PDF-bilagan.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler