Tillstyrker ny yrkestitel för sjukgymnaster

Reumatikerförbundet håller helt med om att sjukgymnasterna ska få byta yrkestitel till fysioterapeut. Det är det svar förbundet ger på Socialdepartementets promemoria "Fysioterapeut - ny skyddad titel för sjukgymnaster".

En majoritet av sjukgymnasterna själva har länge arbetat för att få titeln fysioterapeut som skyddad yrkestitel. Det betyder att bara de som har legitimation för yrket får använda titeln.

Argumentet för att skydda titeln fysioterapeut är främst att det är den titeln som används i de flesta andra länder. Man menar att det med den ökade rörligheten över gränserna kan bli ett problem för patientsäkerheten om titeln inte är skyddad i Sverige. 
Ett annat argument är att titeln fysioterapeut bättre speglar både utbildningen och sjukvårdens utveckling mot en mer hälsofrämjande hälso och sjukvård. Man vill betona hälsa, snarare än sjukdom.

Socialdepartementet föreslår att den nya skyddade titeln fysioterapeut träder i kraft den 1 januari 2014. I förslaget ingår också att yrkestiteln sjukgymnast även i fortsättningen ska finnas kvar som skyddad titel.  

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler