Yttrande angående förslag om övervakning av medicintekniska produkter

Reumatikerförbundet har svarat på en remiss från Socialdepartementet om hur medlemsstaterna inom EU bland annat ska övervaka produktionen av medicintekniska produkter. 

Regelverket för medicintekniska produkter har fått en uppstramning för att bätte kunna följa processen från produktion och genom hela försäljningsförloppet för att därmed höja säkerheten. Det ska bli lättare att göra oanmälda inspektioner och utföra tester av de medicintekniska produkterna. Allvarliga tillbud och komplikationer ska rapporteras till en inrättad EU-portal. Det Reumatokerförbundet underströk i sitt svar var att fokus i utformningen av regelverken, direktiv och förordningar måste vara att sätta patientsäkerhetn i första rummet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler