Yttrande över ”Ordning och reda i välfärden” SOU 2016:78 (dnr Fi2016/04014/K)

I ljuset av den utveckling som hittills varit, där exempel på övervinster vittnar om att tydliga spelregler för privata aktörer som agerar i välfärdssektorn saknas, välkomnar Reumatikerförbundet Välfärdsutredningens betänkande ’Ordning och reda i vården’. 

Läs Reumatikerförbundets remissvar genom att klicka på länken nedan:

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler