Valåret 2018

Rätt till rörelse – Valfråga 2018

Reumatikerförbundets valfråga 2018 handlar om allas rätt till rörelse. För att kunna vara i rörelse som reumatiker är rehabilitering helt avgörande. Den ska vara individuellt anpassad och kan till exempel bestå av klimatvård, träning i varmvattenbassäng eller teamrehabilitering på sjukhus. Tillgången till rehabilitering är olika idag, landsting, regioner och kommuner prioriterar olika, vilket leder till en ojämlik vård. På flera håll har till exempel möjligheten till klimatvård helt tagits bort. Ofta sägs anledningen vara att biologiska läkemedel gjort att man felaktigt tror att rehabilitering i form av träning och rörelse inte längre behövs.

Därför föreslår Reumatikerförbundet:

  • Inför ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd.
  • Inrätta en tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i varje kommun.

Inrätta en tjänst som rehabiliteringskoordinator i varje landsting.

---

Reumatikerförbundets valenkät

Rätten till rörelse är Reumatikerförbundets valfråga. Förbundet har därför låtit göra en enkät där vi frågat alla riksdagskandidater på valbar plats hur de ställer sig till ett statligt rehabiliteringsstöd, som landsting och regioner skulle kunna söka medel från. Ett sådant stöd skulle kunna bidra till en god och jämlik rehabilitering oavsett bostadsort. Enkäten skickades till 532 mottagare och svarsfrekvensen blev 55 procent. Enkäten genomfördes av Westanders.

Så här blev resultatet: 

Reumatikerförbundet har tagit fram foldern För allas rätt till rörelse som beskriver våra förslag hur flera ska få tillgång till rehabilitering.

Relaterade artiklar

Visa fler