Organisation och verksamhet

Reumatikerförbundet är organiserat i 174 föreningar indelade i 24 distrikt. I förbundet ingår även Riksföreningen småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för systemisk skleros och Riksföreningen för SLE. 

Reumatikerförbundet och Riksorganisationen Unga Reumatiker har ett mycket tätt samarbete. Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna från 7–32 år med en reumatisk diagnos. Barn över sju år organiseras av Unga reumatiker medan barn upp till sju år och deras föräldrar är en grupp som representeras av Reumatikerförbundet.

Grunden för vår organisation är våra stadgar

Förbundsstämman beslutar vartannat år om eventuella ändringar i stadgarna. Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter beslut på förbundsstämman. 

Information om lön och arvoden

Lön till förbundets generalsekreterare/ekonomichef utgår med 78 566 kr per månad.

Nedan finner du värdegrund och andra informativa dokument. 

Relaterade artiklar

Visa fler