Organisation och verksamhet

Reumatikerförbundet är organiserat i 172 föreningar indelade i 24 distrikt. I förbundet ingår även Riksföreningen småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för systemisk skleros och Riksföreningen för SLE samt Riksorganisationen Unga Reumatiker.

Viktiga beslut om verksamheten fattas på förbundsstämman som hålls varje år. Förbundsstyrelsen leder arbetet mellan stämmorna och kansliet verkställer.

Grunden för vår organisation är våra stadgar

Förbundsstämman beslutar vartannat år om eventuella ändringar i stadgarna. Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter beslut på förbundsstämman. 

Information om lön och arvoden

Lön till förbundets generalsekreterare/ekonomichef utgår med 78 566 kr per månad.

Relaterade artiklar

Visa fler