Organisation och verksamhet

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av fysiska och juridiska personer. 

Förbundet är organiserat i 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt. I förbundet ingår även tre riksföreningar, Riksföreningen Småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för systemisk skleros och Riksföreningen för SLE. 

Totalt har Reumatikerförbundet 48 787 medlemmar varav 5 700 är anhöriga. 

Reumatikerförbundet och Riksorganisationen Unga Reumatiker har ett mycket tätt samarbete. Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna från 7–32 år med en reumatisk diagnos. Barn över sju år organiseras av Unga reumatiker medan barn upp till sju år och deras föräldrar är en grupp som representeras av Reumatikerförbundet.

Grunden för vår organisation är våra stadgar

Förbundsstämman beslutar vartannat år om eventuella ändringar i stadgarna. Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter beslut på förbundsstämman. 

Information om lön och arvoden

Lön till förbundets generalsekreterare utgår med 73 000 kr per månad.

Nedan finner du värdegrund och andra informativa dokument. 

Relaterade artiklar

Visa fler