Förbundsstämma 2017

 År 2017 ägde förbundsstämman rum på  på Quality Hotel Friends i Solna.  

2017 års Förbundsstämma

I år så kommer vi att ta ett ytterligare steg och använda oss av läsplattor som kommer att finnas på plats för ombud, förbundsstyrelsen, revisorer, valberedningen och övriga gäster som anländer till stämmolokalen.

Alla medlemmar berörs av en förbundsstämma. Ombuden som representerar alla medlemmar ska fatta beslut om inriktningen av förbundets arbete. Det kan gälla allt från den femåriga verksamhetsplanen till medlemsavgiftens storlek.

Förbundsstämman ska spegla framtidstro, viktiga beslut, nya upplevelser och möten.

I år är det även val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande , åtta ordinarie ledamöter, revisorer samt valberedning..

Relaterade artiklar

Visa fler