Medlemsstrategi

I slutet av förra året fattade förbundsstyrelsen beslut om att anta en medlemstrategi för Reumatikerförbundet. Denna kan ni i sin helhet läsa genom att ladda ner den bifogade pdfen längst ner på sidan.

Strategin utgår ifrån Reumatikerförbundets långsiktiga verksamhetsplan 2017–2021 som antogs av förbundsstämman 2016, där förbundet ska bli ännu bättre på att nå fler personer och nya medlemsgrupper med ett erbjudande om medlemskap. 

Vi ska utveckla våra former för aktivitet och engagemang så att de blir mer flexibla och anpassade efter medlemmarnas olika önskemål. Vi ska också behålla våra medlemmar en längre tid, oavsett vilken fas i livet eller i sin sjukdom som de befinner sig i.

Uppdaterade broschyrer:

”Bli medlem du också!” och ”Välkommen!”

I samband med lanseringen av vår nya grafiska profil uppdaterades två av våra viktigaste broschyrer för vårt medlemsarbete:

Medlemsrekryteringsbroschyren ”Bli medlem du också!”.

Broschyren är tänkt att användas i alla sammanhang där ni kan träffa på potentiella nya medlemmar, exempelvis mässor, föreläsningar och vårdcentraler. Den beskriver i korta drag vad Reumatikerförbundet är, vad reumatism är och goda skäl till att bli medlem.

Välkomstbroschyr ”Välkommen!”.

Broschyren får alla nya medlemmar hemskickad till sig när de blivit medlemmar hos oss. Den beskriver mer djupgående vad ett medlemskap i Reumatikerförbundet innebär och vad man som medlem kan ta del av och vad man som medlem kan bidra till. Båda dessa broschyrer finns att beställa från vår nya webbshop.

Nytt material:

Kom igång – planering och arbete inför medlemsrekrytering ”Handlingsplan för medlemsstrategi. Ett planeringsunderlag som stöd för distriktens och föreningarnas arbete med medlemsstrategi och medlemsutveckling”.

Som ett led i arbetet med medlemsstrategin, har vi tagit fram ett material som stöd och hjälp för distrikt och föreningar inför planeringen av medlemsrekrytering. Materialet kan användas i sin helhet men det går också att ta ut delar av materialet och arbeta med någon/några frågor. Materialet kommer även att formges framöver men ett råmaterial finns just nu att ladda ner längst ner på websidan.

Inledningsvis (första 10 sidorna) finns en sammanställning utifrån Reumatikerförbundets
styrdokument, vision och värdegrund, långsiktiga verksamhetsfrågor och prioriterade frågor 2018 etcetera. Även strategin för medlemsstrategin i sin helhet finns med.

Utöver detta finns underlag och frågeställningar att diskutera för att utforma en plan för 
medlemsrekrytering.

Exempel på frågor:

  • Vad är vårt distrikt/förenings viktigaste frågor?
  • Varför bli medlem hos oss?
  • Hur når vi nya målgrupper?
  • Hur synas medlemsrekryterande aktiviteter?
  • Hur välkomnas nya medlemmar?

Frågor besvaras av Johan Hammarström, 08 505 80 509 och Anne Stiernquist, 08 505 80 511.

Återrekrytering av tidigare medlemmar: Ringkampanj

Under våren ringer företaget Prorespektera upp tidigare medlemmar för att ge dem erbjudandet om att bli medlemmar på nytt. Detta sker på uppdrag av Reumatikerförbundet. Det rör sig om cirka 2 000 tidigare medlemmar som blivit utskrivna som medlemmar på grund av att de inte betalat sin medlemsavgift.

Sist men inte minst: Hör gärna av er med era frågor och idéer kring medlemsstrategin, 
medlemsutveckling och medlemsrekrytering. Alla inspel välkomnas och vi finns till för er ute i distrikten, föreningarna och riksföreningarna för att stötta och hjälpa.

Johan Hammarström
Ombudsman med ansvar för Reumatikerförbundets medlemsstrategi
08 505 805 09
johan.hammarstrom@reumatiker.se

Relaterade artiklar

Visa fler