BOA-registret

Syftet med BOA är att alla patienter med artros ska erbjudas relevant  information och träning i artrosskola, i enlighet med gällande behandlingsriktlinjer, och att kirurgiska ingrepp endast ska övervägas i de fall då icke-kirurgisk behandling inte ger tillfredsställande resultat.

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) initierades med anledning av de höga sjukskrivningskostnaderna för artros och kunskapen om att endast en bråkdel av alla patienter som opereras på grund av artros har träffat en sjukgymnast vid något tillfälle före operation. Detta trots att information, träning och viktkontroll utgör grunden i artrosbehandling enligt såväl nationella som internationella behandlingsriktlinjer.

Läs mer

Relaterade artiklar

Visa fler