Netdoktor.se

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200 000 medlemsskap inom 30 olika communitites.

Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom hälsoupplysning och medicinsk information på ett språk som alla kan förstå. På så sätt medverkar Netdoktor till att utjämna kunskapsklyftan mellan läkare och befolkning. Som ett erkännande av att självförståelse och kunskap är viktiga steg för att säkra bästa möjliga hälsotillstånd hos befolkningen, ska Netdoktor göra sitt yttersta för att medverka till detta.

Läs mer

Relaterade artiklar

Visa fler