Företagssamarbeten

Reumatikerförbundet har sedan många år tillbaka ett väl utvecklat och reglerat samarbete med företag och läkemedelsbolag. Reumatikerförbundets rutiner på detta område framhålls ofta som ett bra exempel på hur samarbete mellan handikapporganisationer och läkemedelsföretag bör fungera.

Som intresseorganisation är ett av Reumatikerförbundets viktigaste uppgifter att påverka beslutsfattare för att förbättra reumatikers villkor i samhället. Förbundets trovärdighet och legalitet gentemot beslutsfattare får aldrig ifrågasättas. Därför är det viktigt att allt samarbete sker öppet och följer de spelregler som samhället sätter upp och parterna är överens om. 

Antagen policy

Samarbetet grundar sig på en policy antagen av förbundsstämman 2011. Förbundsstyrelsen tar löpande ställning till nya samarbetsområden och tolkar därigenom stämmans policybeslut. En särskild handledning till distrikt och föreningar har tagits fram. En mall för lokala samarbetsavtal/överenskommelser finns att läsa/hämta här nedan.

Reumatikerförbundet samarbetar med olika företag. Några av de förutsättningar som gäller för ett sådant samarbete är att det syftar till att uppfylla ändamålen i Reumatikerförbundets stadgar:

  • att medlen inte används för att finansiera Reumatikerförbundets verksamhet.
  • att Reumatikerförbundet inte kan misstänkas för att gynna något företag eller företags produkt. 
  • att samarbetet redovisas öppet och att informationen om samarbetet är tillgängligt för den som så önskar.

Samarbetet kan till exempel avse kunskaps- och kompetensuppbyggnad, framtagande av informationsmaterial samt bedrivande av gemensamma projekt. Det ska bedrivas på ett sådant sätt att parternas oberoende ställning i förhållande till varandra inte kan ifrågasättas vare sig ur juridisk eller etisk synpunkt.

Reumatikerförbundets samarbete med läkemedelsföretag

Förbundet samarbetar med flera olika läkemedelsföretag i olika projekt. Sök aktuella projekt i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Kontaktpersoner:  

Läkemedelsföretag samt företagssamarbeten: Leif Salmonsson eller Annika Sjöberg

Relaterade artiklar

Visa fler