PostkodLotteriet

Svenska PostkodLotteriet har ett kommersiellt respektive ett ideellt ben.

Ansvaret är fördelat mellan Novamedia Svenska PostkodLotteriet AB som står för den kommersiella delen och Svenska PostkodFöreningen som står för den ideella.

Läs mer

Relaterade artiklar

Visa fler