Länkar

Här finner du intressanta länkar relaterade till Hälsa Välkommen.


  • Läs om Kristian Svenbergs avhandling "Mötet mellan patienten och läkaren. Erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning" (sidan 47-48) och en recension om boken
    ”Hjärnkoll på smärta” (sidan 51) i tidningen AllmänMedcin från Svensk Förening för Allmänmedicin. 
  • Vårdanalys uppgift är enligt myndighetens instruktion att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården samt i gränssnittet mellan vård- och omsorg.
    www.vårdanalys.se/Analysplan
  • I vårdbarometern deltar alla Sveriges landsting och regioner. Årligen intervjuas ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen. Undersökningen genomförs i två omgångar, en på våren och en på hösten
    http://www.vardbarometern.nu/
  • Brister i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal utgör en patientsäkerhetsrisk. 15 till 20 procent av klagomålen till patientnämnderna handlar om vårdens bemötande. Socialstyrelsen publicerar nu handboken "Min Guide till säker vård på lättläst svenska" för att hjälpa patienter få en så säker och trygg vård som möjligt. 

Relaterade artiklar

Visa fler